thẻ tín chấp

FE Credit hướng dẫn mở thẻ tín dụng VP Bank

Vpbank có nhiều loại thẻ tín dụng tương ứng với mức thu nhập và ưu đãi khác nhau. Thu nhập thấp nhất để mở thẻ tín dụng Vpbank là 4.5 triệu/ tháng. Các sản phẩm vay tín chấp cá nhân: Vay tiền bằng sim Viettel Vay tiền theo hóa đơn

FE Credit hướng dẫn mở thẻ tín dụng VP Bank

Vpbank có nhiều loại thẻ tín dụng tương ứng với mức thu nhập và ưu đãi khác nhau. Thu nhập thấp nhất để mở thẻ tín dụng Vpbank là 4.5 triệu/ tháng. Các sản phẩm vay tín chấp cá nhân: Vay tiền bằng sim Viettel Vay tiền theo hóa đơn

Close Menu
error: Content is protected !!